דלג לתוכן

תעודת אחריות

 לקוח/ה יקר ואהוב/ה,

 

חברת AVANTI   (להלן: "החברה") מברכת אותך על רכישתך ממוצריה; אנא הקפד/י הקפדה יתרה לקרוא את תנאי תעודת אחריות זו, הסייגים לה, הוראות החברה בהתייחס למוצר, השימוש בו, תחזוקתו, ניקיונו, האזהרות מפני סיכונים שונים


להלן תנאי האחריות הניתנים עבור המוצר ומכלליו

 

האחריות

 

החברה מתחייבת לתקן כל פגם ברהיט, או חלק מרהיט, ששווק על ידה ואשר נובע מפגם בחומר או בתהליך הייצור.

החברה תחליף ו/או תתקן את החלק שתיקונו ו/או החלפתו נדרשת, לפי הצורך, כפי שתקבע החברה ללא תמורה עבור העבודה ו/או החומרים הדרושים, בכפוף לתנאי האחריות שלהלן.

 

תקופת האחריות

תקופת האחריות לכלל המוצרים היא לשנה אחת בלבד (12 חודשים), החל ממועד אספקת המוצרים לבית הלקוח/ה. האחריות על מזרנים תקפה עד-15 שנים ( תלוי בדגם המזרן)
האחריות תינתן למי ששמו וכתובתו מצוינים בתעודת המשלוח ו/או בחשבונית המס.

 

זכויות אישיות

 

הזכויות בתעודה זו הן אישיות ולא ניתנות להעברה לצד ג'.

 

תנאי האחריות

 

בעת קבלת המוצר, חתם/ה הלקוח/ה על טופס תעודת המשלוח. ובבוא הלקוח/ה להפעיל תעודת אחריות זו עליו / עליה להציג את חשבונית המס המקורית. אחריות החברה תקפה רק במקום בו נעשה שימוש ביתי בלבד,

החברה לא תהא אחראית כאשר המוצר הוצב במקום מסחרי כמו, מלון, מסעדה לובי בנין, משרד וכיו"ב ו/או אם נעשה בו שימוש מסחרי.

כמו כן, האחריות מותנית בכל אלה במצטבר.

 

הובלה והרכבה נעשתה על ידי מרכיבים מורשים של החברה

המוצר נשאר במקום בו הוא הורכב בלבד .

השימוש במוצר או בחלקיו היה סביר ורגיל ונעשה בהתאם להוראות היצרן.

 

אספקת מוצר או חלק חליפי חדש, תעשה בכפוף להוראות חוק המכר,

על הלקוח/ה לבדוק את המוצר עם קבלתו ולדווח על כל פגם במוצר (ככל וקיים). המוצר יתוקן או יוחלף בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, חלקו או כולו, במוצר או חלק במצב וגיל דומים.

במקרה והמוצר אינו משווק יותר יוחלף המוצר במוצר דומה, שלא יפחת בתכונותיו מהמוצר שנרכש.

לחברה קיימת הזכות לבחור בין תיקון הרהיט, החלפתו או החלפת חלק ממנו,לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

בכל מקרה של תיקון הרהיט, החברה מתחייבת להשיבו למצבו טרום הקלקול.

למען הסר ספק, מובהר כי למעט ביחס לתיקון מוצר ו/או החלפתו, לא תחול על החברה כל אחריות מכל סוג שהיא, והיא לא תחויב בכל תשלום בקשר למוצר.

החברה לא תפצה, בכל מקרה על נזק עקיף ו/או על הוצאות נלוות או על הפסד כספי נלווה ולא תישא בכל אחריות אחרת, בין מפורשת ובין משתמעת.

 

במידה וההובלה והרכבה בוצעו באופן עצמאי ע"י הלקוח ("איסוף עצמי.

האחריות תינתן מול המרכז הלוגיסטי בלבד (ללא שירות אחריות בבית הלקוח) ובלבד שמקור הפגם / הליקוי במוצר אינו כתוצאה מהובלת הלקוח/ לקוחה את המוצר שאז מובהר כי החברה לא תהא אחראית לכל פגם ו/או ליקוי אשר מקורו כאמור בהובלת המוצר שלא על ידי החברה ו/או מובלים מורשים מטעמה

 

שירות לאחר תום תקופת האחריות

 

בתום השנה הראשונה של האחריות, בכל מקרה של תיקון המחייב ביקור בית של איש שירות ו/או העברת המוצר למפעל יישא הלקוח/ה בעלות ביקור איש השירות וההובלה, בהתאם לתעריפי החברה.

מובהר בזאת כי החברה רשאית אך לא חייבת להמשיך לספק שרות ותיקונים בתשלום לאחר תום תקופת האחריות.

 

סייגים לאחריות


האחריות אינה חלה על פגמים ו/או ליקויים אשר נוצרו ו/או נובעים:

 • עקב בלאי סביר עקב שימוש רגיל במוצר.
 • כתוצאה הבדלי גוון בצבע כתוצאה מתכונותיו הטבעיות של החומר (עץ, בד). קילופים בצבע, הופעת עיניים, שינוי בטקסטורה או בקעים טבעיים של העץ. האחריות אינה חלה על סדקים לא מהותיים במוצר.
 • אין אחריות חלה על נדנוד המוצר על גבי הריצפה,ככל שהמוצר מתנדנד, יש למקמו בחלק אחר של הריצפה ו/או להבריג/לשלוף את בונד הרגל ברגלית מעט החוצה עד ליישור המוצר על גבי הריצפה.
 • אין אחריות חלה על כיוון הדלתות. ככל שדלתות המוצר יצאו מכיוון ואינן עומדות בקו אחיד,יש לכוון את צירי הדלתות, מפעם לפעם, באמצעות מברג פיליפס באופן עצמאי.
 • כתוצאה מ: כוח עליון, מים, אש, חבלה, שבר או פגיעה מכוונת או שאינה מכוונת במוצר, קרע, שימוש רשלני במוצר.

 

הוראות שימוש

 

יש להרחיק את הרהיטים ממקורות חום ישירים, כגון: שמש ,תנורים, גופי חימום וכו''.

יש להימנע מטעינת סוללות של מוצרים חשמליים לרבות אופניים / קורקינט חשמלי בקרבת המוצר/ים;

יש להימנע ולמנוע מגע ממושך של הרהיט עם מים ו\או כל נוזל אחר.

לצורך ניקוי מאבק יש להשתמש במטלית לחה ולייבש מיד במטלית יבשה.

יש להימנע מהעמסת משקל חריג על המוצר;

 

מוצרי עץ (שולחנות סלון, פינות אוכל, מזנונים, שידות, קומודות, ארונות ,קונסולות, וכיו"ב(

 • יש להימנע ממגע ישיר של מים עם העץ: התזה של מים על הרהיט, הצטברות שלוליות מים סביב רגלי הרהיטים בעת ו/או לאחר שטיפת הרצפה.
 • יש לנגב את רגלי הרהיט במטלית יבשה לאחר סיום שטיפת הרצפה.
 • אין להשתמש בחומרי ניקוי העשויים מחומרים ממיסים. חומרים אלה עלולים לפגוע בציפוי המגן שעל הרהיט. הרהיטים מיועדים לשימוש בתוך הבית, אין לחשוף את הרהיטים לשמש.
 • יש להקפיד שלא למרוח שמן על העץ, פעולה כזו עלולה להשאיר כתמים.
 • שולחנות יש להרים מהרגלים ולא מפלטת השולחן.

          

           מוצרי טקסטיל (שטיחים, כריות, ספות, הדומים, כורסאות ופופים(

 

 • אין לקפל או לכופף את משטחי הספות.
 • יש לשמור על ניקיון הבד ולהימנע מאכילה / שתייה בקרבתו.
 • אין לנקות את הבד בחומרי ניקוי העלולים להותיר כתמים על בד הציפוי שלו.
 • אין לגהץ על הבד; הבד אינו מותאם לצורכי גיהוץ ואינו עמיד בטמפרטורה גבוהה ולפיכך עלול להישרף.

 

פילינג- כדוריות על הבד

 

תופעה שכיחה המעידה על שחיקה טבעית של הבד ואינה נחשבת כפגם.ניתן להסיר כדוריות אלה ע”י מכשיר חשמלי בשם "Shaver".

תעודה זו אינה מחייבת את החברה להחליף את המילוי של הכרית / מושבי הספה / הכיסאות, אלא לתקנו בלבד.

אין החברה אחראית לנזק או בלאי שיגרמו לבד עקב שימוש תדיר, רשלני, בלתי נכון, ובלתי סביר במוצר.

.

 

האחריות לפי תעודה זו לא תחול במקרים הבאים

 

לא תינתן אחריות על:

 • הרכבה לא נכונה על ידי הלקוח (איסוף עצמי)
 • במקרים של איסוף עצמי על הלקוח לבדוק ויזואלית שהמוצר שלם ואינו פגום מפני שכאשר הוא עוזב את המחסן לא תינתן כל אחריות על פגמים.
 • קילופים בעץ ובברזל, או קילופי צבע שנגרמו עקב שימוש לא סביר או לא רגיל ו רשלני של הלקוח.
 • סימני מים הנראים לעין הנובעים משימוש לא סביר או לא רגיל ולא לא תקין במוצר.
 • שריטות בזכוכית או שבר מכל סוג שהוא.
 • כתמים או פגמים אלא אם נתגלו והובאו לידי החברה עם קבלת המוצר.
 • קלקול שנגרם על ידי חבלה \ תאונה \שימוש לקוי \ טיפול רשלני בלתי נכון או בלתי סביר) שלא בהתאם להנחיות הטיפול להלן( או שנגרמו על ידי כוח עליון.
 • נעשו במוצר שינויים \ שיפוצים ו \או תיקונים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידי AVANTI הקלקול נגרם בזדון ו \או במעשה ו \או במחדל רשלני שלא על ידי AVANTI ו \או מי מטעמה או במהלך \ עקב העברת המוצר מהמקום אליו סופק ללקוח שלא באמצעות AVANTI
 • הבדלי גוון או צבע כתוצאה מתכונותיו הטבעיות של העץ או הבד ו \או כתוצאה מחשיפת המוצר לשמש או תאורה טבעית חזקה.
 • הבדלי צבע \ גוון \ צורה ומידות במוצרים שיוצרו בעבודת יד.​
 • סטיות בגוון הריפוד בספות שמגיעות במשלוחים שונים וסטייה מהקטלוג המצוי בתצוגה \ אתר או פגיעות בבד \ דמוי עור \ עור או תפרים שנפרמו עקב שימוש בלתי ראוי) למעט תפרי חיזוק שהם מהותיים (לדוגמא כתוצאה מקפיצת ילדים על המושבים או שימוש במושב או בידיות כדרך סולם ולא כנהוג.
 • על שברים במוצר אשר קרו לאחר קבלת המוצר כאשר הוא תקין למעט מקרים של תכנון מוצר לקוי.
 • על שריטות, פגיעות בצבע, הבדלי גוון בציפוי, כתמים או פגמים בבד אלא אם נתגלו והובאו לידיעתנו במעמד קבלת המוצר וזאת לאחר שיתברר שהליקויים אינם נגרמו מאופן ייצור המוצר.
 • יש להיות מודעים היתכנות לשינוי גוון בבדים בהירים הינו גבוה יותר יכול להיגרם ממספר סיבות.
 • כביסה או חומרי ניקוי שאינם מתאימים.
 • על נזקים שנבעו מהובלה עצמית ו \או התקנה עצמית ו \או טיפול אחר במוצר שלא על ידי נציגים רשמיים של החברה.
 • במקרה של חבלות ו \או מכות ו \או שריטות או נזק אחר אשר עשוי להיגרם במהלך הובלה עצמית ו \או התקנה עצמית.
 • פגמים שנוצרו כתוצאה מגרירה תוך כדי אחיזה בידיות הספה, נזקים אפשריים פרימת תפרים,
 • קרעים וכן שבר של רגלי ספה.
 • נזק אשר נגרם על ידי הלקוח כגון שבר \ קרע \ כתמים או כל נזק משימוש ניתן לקבל שירות בתשלום בלבד כולל בגין חלקי החילוף של המוצר ומנגנוניו לרבות רגליים וזאת על פי שיקול דעת החברה.
 • לחברה הזכות לבחור בין תיקון להחלפת המוצר או חלק ממנו לבין זיכוי מלא או חלקי, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי כל עוד יתברר שהליקוי אינו נובע מאופן ייצור המוצר תוך שיובא בחשבון זמן השימוש במוצר על ידי הלקוח .
 • תיתכן סטייה של עד 2% מהמידות הרשומות באתר או המצויות בתצוגה, סטייה זו לא תהווה עילה לביטול או החזרת המוצר .
 • במקרה של החלפה או ריפוד מחדש, תקופת האחריות תמשך מיום אספקת המוצר
 • בתוספת חודש מתנה .
 • לא תחול אחריות על מוצרים אשר נרכשו מתצוגה \ עודפים \ מוצרי סוג ב ' ולא תתאפשר החזרה ו \או החלפה אלא בהתאם לחוק הגנת הצרכן .

 

הוראות שימוש נכון במערכות ישיבה

 

במערכות ישיבה הכוללות ריקליינרים הן מערכות מאוד כבדות מכיוון שהן מכילות מנגנוני מתכת נשלפים,

חל איסור מוחלט להזיז את המערכת בחלקיה השונים תוך כדי משיכת הידיות דבר אשר עם הזמן יוצר קרע באותו האזור ועל כך לא תחול האחריות.

הזזת חלקי המערכת אמורה להתבצע אך ורק תוך כדי אחיזה בצידי המוצר הקשיחים וגרירתו למקום המבוקש.

לגבי שאר הספות הדרך היחידה להזזתן היא על ידי הרמתן בלבד ולא גרירתן שכן "נפילת" או שבר של רגלי סלון הם השכיחים ביותר והסיבה היא צורת הזזה שאינה נכונה..

 

מתן השירות:

 

לקוח אשר תתואם מולו הגעת איש שירות לא ימצא בביתו יחויב בעלות הגעה בפעם השנייה

מראש.

AVANTI רשאית, אולם אינה מחויבת, לתת שירות לאחר תום מועד האחריות למוצרים

שנרכשו אצלה.

בכל מקרה של שירות בו ייאסף המוצר על ידי הבית שלי לתיקון לא יסופק מוצר חליפי זמני

תחתיו.

 

AVANTI היא חנות רהיטים אונליין המציעה מגוון רחב של רהיטים חדשים בעיצוב מתקדם איכותי ומסוגנן והכל במחירים לכל כיס
אנו פונים לכל מי שמעוניין לעצב את ביתו בריהוט חדש, איכותי ומשתלם במחיר שלא תעמדו בפניו.
אנו מציעים מגוון רחב של רהיטים לכל חדרי הבית, כולל ספות, כסאות, שולחנות, מיטות מזרנים עם שירות משלוחים לכל הארץ.
בנוסף, אנחנו עובדים תמיד על עיצובים חדשים ורענון הקולקציות - מזמינים אתכם לבקר בחנות האונליין או לפגוש אותנו בסניף.

צרו קשר עוד היום עם AVANTI ותתחילו לעצב את ביתכם בריהוט חדש, איכותי ומשתלם!

הצוות

קובי טל

מנכ"ל

ציפי טל

מנהלת קשרי לקוחות

יואל גולדמן

מנהל מכירות