דלג לתוכן

תקנון

ברוכים הבאים לאתר www.avanti-israel.com

 

להלן: “האתר” האתר מופעל ע”י  AVANTIלהלן: “הנהלת האתר” או “החברה”.
האתר משמש כפלטפורמת אתר סחר אלקטרוני אשר מציע למכירה מגוון רחב של רהיטים לבית  ולגינה.
(להלן: “המוצרים”).
אנו ממליצים לקרוא את כל התקנון על מנת למנוע כל עוגמת נפש בעתיד.
כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המזמין ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות ל- AVANTI

במייל info@avanti-israel.com

 

1.כללי


 •    האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
  • הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמין לבין האתר, את תנאי השימוש באתר.
  •    שימוש, כניסה והתחברות לאתר, מהווים אישור לכך שקראת והסכמת להיות כפוף להסכם זה ולכל הודעה המוצגת באתר. החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן  תקנון זה.
  •    תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טאבלטים למיניהם וכו’) כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
  •    בשימוש באתר הנך מצהיר ומתחייב שאתה כשיר ומוסמך להתקשר בהסכם זה, וככל ותבצע רכישה, הנך מצהיר כי גילך הינו 18 לכל הפחות.

אם אינך מסכים לאמור לעיל, אינך מורשה לגלוש באתר ו/או להשתמש בשרותיו.

מאחר ותנאי השימוש הינם הסכם משפטי מחייב, מומלץ שתקרא אותם בעיון רב.

 1. הגדרות

 •    "האתר" – אתר האינטרנט. www.avanti-israel.com ו/או עובדיו, נציגיו, הנהלת האתר ו/או החברה ו/או כל מי שפועל מטעם האתר.
  •    "המשתמשים" ו/או "הגולשים" ו/או "הלקוחות" ו/או "המזמינים" – הגולשים באתר ו/או הגולשים אשר ביצעו הזמנה באמצעות האתר, ו/או השתמשו בשירותי האתר או מי מטעמם.
  •    "השירותים" – כל דבר מה אשר מוצע באתר.
  •    המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.

 1. רישיון שימוש מוגבל

 •    בכפוף לציות לתנאי התקנון, ניתן לך רישיון שימוש מוגבל בשירותי האתר.
  •    השימוש בשירותי האתר הינו לצרכים אישיים בלבד, ובהתאם לחוק.
  •    ככל שהנך מתקשר עם האתר עבור אחר, עליך לעדכנו בדבר תנאי ההתקשרות.
  •    לאתר שמורה הזכות שלא לאשר את רכישת השירותים על ידי המשתמש, במקרה בו לא ניתן אישור לביצוע התשלום באמצעי התשלום אשר סופקו על ידי המשתמש ו/או שהמשתמש אינו עומד בתנאיי ו/או כללי השימוש באתר, ו/או שחל כישלון מחשובי בביצוע העסקה ו/או לא התבצע שיחה עם נציג מטעם האתר לאימות הפרטים ו/או על-פי כל דין מקובל אחר.
  •    האתר ו/או מי מטעמו אינם מתחייבים לשמור על מידע שהוזן לאתר על ידך, האחריות לשמירת התכנים ולגיבויים מוטלת עליך בלבד.
  •    חל איסור מוחלט לבצע סריקה רובוטית של האתר או שימוש בלתי סביר.
  •    הנך מתחייב למסור לאתר ו/או למי מטעמו, מידע נכון ולא להטעות, להתחזות, להשמיץ, לפגוע בפרטיות, או לנהוג בניגוד לדין.

 1. הגבלת אחריות האתר

 •    החברה והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות. ככלל, כל התמונות באתר הן התמונות של המוצר אותו אנו מספקים, אולם ישנם מוצרים אשר בהם התמונה להמחשה בלבד / כמו כן, יש וצבע המוצג במחשב זה או אחר לא יהיה תואם לחלוטין לצבע שיתקבל במוצר הסופי בשל איכות הצג והגדרות הצבע במחשבים השונים.
  טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את החברה.
  •    לאתר שמורה הזכות שלא לאשר את רכישת השירותים על ידי המשתמש, במקרה בו לא ניתן אישור לביצוע התשלום באמצעי התשלום אשר סופקו על ידי המשתמש או שהמשתמש אינו עומד בתנאיי וכללי השימוש באתר, או על-פי כל דין אחר מקובל. להנהלת האתר שמורה הזכות לא לאשר הזמנות שלא נקלטו באופן תקין במחשביה.
  •    הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל פעולה לרבות במקרים הבאים:

(א) תקלה טכנית אשר מנעה או יכולה לשבש את אופן הגלישה באתר ו/או הזמנת השירות.

(ב) פעולות בלתי חוקיות ו/או פעולות העומדות בניגוד לתקנון זה על פי שיקול דעתה של הנהלת האתר.

(ג) בכל מקרה שבו ארעה טעות בפרטים המתפרסמים ,לרבות טעות במחיר או הימצאות המוצר במלאי.
•    האתר ו/או מי מטעמו, יהיו רשאים להפסיק פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת, ואין התחייבות כלשהי לזמינות האתר.
•    הנהלת האתר רשאית לשנות את תקנון האתר ע"פ שיקול דעתה וכל שינוי יהיה מחייב מיום פרסומו.
•    הנהלת האתר שומרת לעצמה זכות לשנות מחירים באתר על פי שיקול דעתה.
•    הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינוי, הסרה, השמטת פרטים מכל תוכן שיועלה לאתר.
•    האתר ו/או מי מטעמו, לא יהיו אחראים לתקלות הנובעות מחבלת סייבר, כוח עליון, תקלה מכוונת/בלתי מכוונת, פעולת איבה, מלחמה, פעולת טרור, אסונות טבע, תקלות בחברות סליקת האשראי, וכל סיבה כזו או אחרת שאינה בעקבות או כתוצאה מפעילות האתר, הן במעשה והן במחדל.
 
5. הרשמה באתר

 •    על מנת לבצע הזמנה של מוצרים על המזמין להירשם באתר באמצעות טופס הרשמה מקוון.
  •    כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, בין היתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בעל כרטיס אשראי  תקף ,שהונפק  ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
  •    הרישום הינו חד פעמי, כאשר לאחריו המזמין לא יידרש לשוב ולהירשם בכל פעם מחדש בעת ביצוע הרכישה.
  •    בעת הרישום באתר על המזמין להזין דואר אלקטרוני וסיסמא.
  במידה וישכח המזמין את הסיסמא, תשלח אליו הסיסמא הקיימת כפי שהוזנה בעת הרישום הראשוני באתר לכתובת הדוא”ל אשר הוזנה באתר.
  •    בעתיד אם וכאשר יבקש המזמין לרכוש מוצרים נוספים, יזוהה המזמין לפי כתובת המייל והסיסמא שבחר.
  •    פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לנתונים אשר ימולאו על ידי המזמין בטופס הרישום המקוון במצוי באתר.
  •    הנהלת האתר רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.
  •    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור
  הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
  o    ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
  o    הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
  o    מסירת פרטים שגויים במתכוון;
  o    ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו.

6.רכישת מוצרים באתר

 •    רכישת המוצרים תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות, לאחר הוספת מוצרים לסל הקניות יזין המזמין בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך
  ההזמנה את פרטי המזמין הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, בנוסף יש למסור את פרטי מקבל ההזמנה, שם פרטי,
  שם משפחה, מס’ טלפון, יישוב, רחוב  מס’ בית, קומה, דירה, כניסה וכל פרט מזהה אחר שיש בידיו לסייע למבצע המשלוח לאתר בקלות את הנכס אליו מתבצעת מסירת ההזמנה לרבות הערות ומידע בנוגע לפעולת השילוח ו/או במידה ומקבל ההזמנה אינו בבית. השדות המסומנים בכוכבית קיימת חובה למלאם ובלעדיהם לא תתאפשר השלמת ההזמנה.
  •    על מנת למנוע כל אפשרות של תקלה במשלוח על המזמין למסור רק פרטים מדויקים ונכונים.
  •    בעת פעולת השלמת ההזמנה יאשר המזמין את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר.
  •    מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה וזאת לשם ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות ועל כן יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
  •    פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.
  •    מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר על ידי המזמין יחשב לביצוע הזמנה עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי
  ורק לאחר אישור חברת האשראי ו/או לאחר קבלת אישור מפיי פאל כפי שיובהר להלן, הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה, חיוב הלקוח עבור המוצר יבוצע דרך כרטיס האשראי ו/או דרך חשבון הפיי פאל כפי שיבואר להלן והכל בכפוף להימצאות המוצרים במלאי החברה והאתר.
 •    הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי המזמין, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

7.תשלום

 •    שימו לב כי התשלום הוא על המוצר הנרכש בלבד ולא כולל הובלה והרכבה
  •   )אלה אם צוין אחרת באתר לגבי המוצר שנרכש(
 •    עם קבלת הזמנת המוצר, תתבצע בדיקה האם המוצר המבוקש על ידי הלקוח קיים במלאי. במידה והמוצר קיים במלאי, תבוצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי שמסר הלקוח אל מול חברת כרטיסי האשראי,
  •    לאחר שתאושר הזמנת המוצר AVANTIתפעל לאספקת המוצר.
  •    חיוב הלקוח עבור המוצר יתבצע דרך כרטיס האשראי רק לאחר שיינתן אישור חברת האשראי.
  •    היה ולא התקבל אישור לביצוע העסקה בכרטיס האשראי ,ו/או שהמוצרים שהוזמנו אינם קיימים במלאי – יהיו בעלי האתר רשאים שלא לספק את המוצרים שהוזמנו, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או החברה ו/או בעלי האתר. במקרה כזה תישלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני מתאימה לכתובת הדואר שהזין בעת ביצוע ההזמנה או שיצרו עמו קשר טלפוני.
  •    במקרה שיוצג באתר מחיר שגוי של מוצר, יפנו בעלי האתר או נציגים מטעמם אל הלקוח שביצע את ההזמנה, יעדכנו אותו בדבר הטעות ובדבר מחירו הנכון של המוצר ויאפשרו ללקוח להחליט האם מעונין לרכוש את המוצר במחיר הנכון. במידה והלקוח לא אישר את הרכישה תבוטל העסקה ,ובמקרה זה לא תהיינה ללקוח טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלשהן כלפי הבעלים האתר או מפעיליו בעניין זה.
   


8.מדיניות משלוחים והרכבה

זמן אספקה 7-21 ימי עסקים ממועד קבלת האישור הזמנה במייל.(זמני אספקה משתנים ממוצר למוצר והם מופיעים בדף ההזמנה)
יש להזין כתובת למשלוח ומספר טלפון נייד בעת הרכישה בעמוד הנתונים באתר.

הערות:
הובלות מבאר שבע דרומה ומזרחה, ומעבר לקו הירוק ומעפולה מזרחה ייתכן עיכוב באספקה של עד 30 יום משלוחים לאילת והערבה, מצפה רמון, רמת הגולן קריית שמונה והסביבה יחויבו בתוספת של 149₪ מול חברת ההובלה (משלוח מיטות לאילת תוספת+200₪ מעלות הובלה רגילה)
מעל קומה שלישית בהעמסה ידנית תהיה תוספת של 50₪ לקומה בתשלום לשליח.

 

 

מחובתו של הלקוח להודיע לחנות ולמוביל אם ייתכן כי ישנה סבירות לבעיה בגישה:

 

 1. המוצר לא יעבור בדלת.
 2. המוצר לא נכנס לחדר בגלל מסדרון צר.
 3. לא נכנס למעלית.
 4. אין מעלית וצריך להעלות במדרגות.
 5. אין גישה נוחה וישנה סבירות לפגיעה במוצר.
 6. או כל מכשול שיצור בעיה באספקת המוצר באופן תקין.

 

בכל מקרה של צורך בשרותי מנוף חיצוניים החיוב יחול על הלקוח.

 


(ניתן לאחד הזמנות בתאום אם הנציגים של האתר במייל הודעה או כל דרך התקשרות שיש לאתר להציע)

הערה!
ישנם מוצרים מגיעים מפורקים, עם הוראות הרכבה מפורטות וברגים להרכבה.


התשלום מתבצע לצוות המתקינים לאחר ההתקנה אלה אם מצוין אחרת במפרט ההזמנה.

 

שימו לב ! במידע וקבעתם עם צוות המובילים ומכל סיבה שהיא לא יכולתם לקבל את המשלוח תחויבו בהובלה נוספת,

 

9.סודיות ופרטיות
 
 AVANTIמתחייבת שכל מידע שמסר הלקוח בעת ביצוע הזמנת מוצר באתר האינטרנט ו/או בטלפון, ישמש לטובת מתן שירות ללקוח ולא ייעשה בו כל שימוש שהלקוח לא הסכים אליו מראש, למעט שימושים הנובעים באופן טבעי מניהול העסק ו/או דרישות על פי דין.

גישה לעובדים למידע תתאפשר אך ורק לשם מתן שירות ללקוח.
 
•   אתר AVANTI נוקט באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע שמסר הלקוח בעת ביצוע הזמנת המוצר. במידה והתקיימו מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, שופ טוב לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם המידע יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
•    החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
•    מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
•    החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב–“עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
•    בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 

 

10.דין ושיפוט

 •    הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
  •    בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי באשדוד הסמכות הבלעדית לדון בה.
  •    הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.

11.ביטול רכישה והחזרת מוצרים


 התנאים לביטול העסקה

 

במקרה של רכישת ריהוט, ניתן לבטל את העסקה בתנאי שמתקיימים כל אלה:

 

 1. לא נעשה שימוש במוצר
 2. הריהוט לא הורכב בבית הלקוח
 3. הריהוט לא יוצר על פי דרישות או מידות מיוחדות של הצרכן

 

אם התנאים הנ"ל מתקיימים (נניח לא היה צורך בהרכבה ולא מתיישבים בסלון)

ניתן לבטל את העסקה תמורת דמי ביטול בשיעור  5% ממחיר הסלון, ועד 100 ₪.

בנוסף, יש את עמלת חברת האשראי אשר תוצג ללקוח במעמד ביטול העסקה ולא ניתן להחזיר עמלה זו.

 

המועד האחרון לביטול העסקה


ניתן לבטל את העסקה החל ממועד ההזמנה ועד 14 יום לאחר קבלת המוצר.

 

מומלץ לשלוח הודעת ביטול בכתב ולשמור העתק ממנו ותיעוד המשלוח (במייל או בדואר)


מעמדה של הזמנה כהסכם מחייב


על-פי החוק, ועל-פי פסיקת בית המשפט, אופיו של המסמך נקבע על-פי תוכנו, ולא על-פי כותרת המסמך. לכן, אם חותמים על טופס הזמנה מפורט, הכולל את כל פרטי העסקה ואת התחייבויות הצדדים (פירוט ההזמנה, מחיר, תנאי תשלום, מקום האספקה וכדומה), זהו אכן הסכם משפטי מחייב לכל דבר ועניין. רבים חותמים על "זיכרון דברים" ומניחים – בטעות! – שהוא אינו מחייב, וכי הם יכולים לחזור בהם עד שיחתמו על הסכם. אולם בית המשפט פסק שאם מהות המסמך היא הסכם, הוא אכן מחייב, וכאמור, אין חשיבות למה שכתוב בכותרת.


הדין במקרה של שינוי בהזמנה


החוק וההגינות קובעים שהסכמים יש לקיים בתום לב ובדרך מקובלת. לכן, אם קונים מבקשים לבצע שינוי בהזמנה, בטרם הוחל ייצור הרהיט, ואם השינוי לא יגרום נזק לבית העסק או עלות נוספת – עמדת המועצה לצרכנות היא שחובת תום הלב וההגינות מחייבים את בית העסק להיענות לבקשת הקונים.


אם בהזמנה צוין שכל שינוי כרוך בתשלום, משמעות סעיף זה היא שבמקרה של שינוי בית העסק זכאי לקבל מהקונים פיצוי מוסכם (בדר"כ בשיעור 10%). החוק קובע שבית המשפט יוכל להפחית את הפיצוי, אם הוא נקבע ללא יחס סביר לנזק.

 


א. רשאי הלקוח להחזיר בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלתם, כשהם ארוזים באריזה מקורית אשר לא נפתחה, לא פורקו ו/או הורכבו. על הצרכן להחזיר לעוסק את המוצר שסופק והוצאות ההובלה יחולו על הצרכן.
במקרה שהוחזר מוצר שבזכותו הלקוח קיבל הנחה על משלוח כגון משלוח מזרן בחינם בקניית מיטה, אם יבוטל אחד מהמוצרים ההנחה תתבטל, ובמקרה של החזרה, יוחזר מחיר המוצר בניכוי מחיר משלוח רגיל ללא הנחה.
לחבילות בזמני אספקה עד 7 ימי עסקים שנשלחים דרך חברות שליחויות הן בדרך כלל נשלחות ביום העסקים שלאחר ביצוע ההזמנה, לכן במקרה של ביטול, יחויבו עלויות משלוח של "כפולה" (הלוך/חזור).
ב. על פי חוק הגנת הצרכן, רשאי האתר לגבות ממך דמי ביטול במידה שבחרת לבטל את העסקה,
ג. מוצרים אשר ימכרו מעודפים \ תצוגה לא יהיו ברי ביטול או החלפה לאחר רכישתם ואספקתם עם זאת ללקוח שמורה הזכות לבדוק את המוצרים לפני משלוח במחסני החברה.
ד. במקרה בו המוצרים כבר נשלחו ואתם מעוניינים להחזירם, תשאו בעלויות המשלוח הלוך וחזור. במידה ואספתם את המוצר באיסוף עצמי,עליכם להחזיר את המוצר לנקודת האיסוף באריזתו המקורית אשר לא נפתחה.
 
מרגע שהמוצר נשלח ויש לו מספר מעקב לא ניתן לבטל את דמי המשלוח.
הערה - ייתכן ומוצרים כאלה יישלחו החל מיום ההזמנה.
מרגע שתואם משלוח המוצר מועמס על המשאית. מרגע התיאום לא יהיה ניתן לבטל את דמי המשלוח. 
בקשות לביטול מעובדות תוך 14 יום. 
אם בזמן זה מתקבל טלפון מהמרכז הלוגיסטי לתיאום משלוח יש לסרב לתאם.
במידה והלקוח אישר לקבל את המוצר, לפני אישור הביטול בפועל לא יהיה ניתן לבטל את דמי המשלוח. 
 
ה. החנות תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים :
- נפלה טעות קולמוס ,בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
- אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין 
- במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.
הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.
אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה, רשאים החנות ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך 
הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון
ו. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ,ואינן מחייבות את החנות.
ז. נפלה טעות בתיאור המוצר ,לא יחייב הדבר את החנות ו/או את הספקים.
ח. תיתכן סטייה של עד 2% במידות.
לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר המכירות לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. המוצרים באתר המכירות מוצגים בתום לב ובאחריות הספקים, ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד האתר לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב. אם רכשת מוצרים פגומים, זכותך להחליפם או להחזירם ולקבל את כספך בחזרה, כמפורט בתקנון זה.

 

AVANTI היא חנות רהיטים אונליין המציעה מגוון רחב של רהיטים חדשים בעיצוב מתקדם איכותי ומסוגנן והכל במחירים לכל כיס
אנו פונים לכל מי שמעוניין לעצב את ביתו בריהוט חדש, איכותי ומשתלם במחיר שלא תעמדו בפניו.
אנו מציעים מגוון רחב של רהיטים לכל חדרי הבית, כולל ספות, כסאות, שולחנות, מיטות מזרנים עם שירות משלוחים לכל הארץ.
בנוסף, אנחנו עובדים תמיד על עיצובים חדשים ורענון הקולקציות - מזמינים אתכם לבקר בחנות האונליין או לפגוש אותנו בסניף.

צרו קשר עוד היום עם AVANTI ותתחילו לעצב את ביתכם בריהוט חדש, איכותי ומשתלם!

הצוות

קובי טל

מנכ"ל

ציפי טל

מנהלת קשרי לקוחות

יואל גולדמן

מנהל מכירות